Hovedsalen i Norkirken kan benyttes til alt fra konferanser til større selskaper. Store vindusflater mot foajeen skaper en åpen og god atmosfære.

Gode tekniske løsninger gjør det enkelt å gjennomføre alle typer arrangement. For større arrangementer kan hovedsalen slås sammen med den tilknyttede Lillesalen.


Fakta hovedsal

1 etasje, Norkirken. 412m2 og inkludert scene på xx m2.
Lydanlegg – Adamson system
Stort godt lerret, frontlys og dekorlys

Kapasitet
Møteoppsett: 320 personer
Bankett: 200 personer + lillesal