Med lokaler på totalt over 3000m2 med store grøntområder og asfalterte uteareal kan vi tilby gode lokaliter for både mindre og større messer!

Vi ligger midt mellom Arendal og Kristansand, har god parkering og har kort ankomst fra E18 (3 min).

Normisjonshallen (1600m2) og Norkirken Grimstad (1500m2) ligger 50 meter fra hverandre og kan alene eller i kombinasjon benyttes til messer o.l.

BIG Catering og BiG Event kan besørge alt av ønsket bespisning, drikke, logistikk, aktiviter ++

Velkommen!